Sunday, March 17, 2013

cela celaka

berdarah.permainan dunia ; mati
segumpal atau lebih - kepulan asap ; serpihan kecewa dunia
syaitan - malaikat - manusia ; syurga dan dunia
kaki - tangan - lidah dan lisan ; pandu pada akal
celakalah mereka yang masih berkata celaka pada insan
dan aku tercela celaka kerana ini

No comments: